Zonnepanelenactie

De Energieke Maten én de Wijkraad Zuidoost vinden duurzame energie belangrijk.
Naar aanleiding van de discussie over de windmolens in de Beekbergse Broek is het
plan ontstaan om met een concrete actie te laten zien dat de wijkbewoners in
De Maten duurzame energie wél belangrijk vinden.

Op 25 april is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Wijkraad Zuidoost daarom
het startsein gegeven voor de actie ’Zet de Maten in het zonnetje’.
Samen met de Taskforce Zonne-energie van de gemeente Apeldoorn  heeft een groep
wijkbewoners gekeken  hoe ze elkaar kunnen helpen bij de aanschaf van zonnepanelen.
Deskundige wijkbewoners zijn bereid gevonden om – geheel belangeloos – hun kennis ter
beschikking te stellen aan hun ‘buren’.

De Energieke Maten heeft daardoor het volgende aanbod ontwikkeld:

–          Selectie criteria voor de aanbieders van zonnepanelen: voldoet het bedrijf aan de minimale eisen?

–          Minimale kwaliteitseisen aan de zonnepanelen, de omvormer én de totale installatie

–          Ze letten op de geboden garanties

–          Ze controleren  de offerte

–          Ze controleren steekproefsgewijs de totale installatie na oplevering

–          Ze bemiddelen als er problemen ontstaan

Van de Ruitenbeek, installateur uit de wijk, is enthousiast om met de Energieke Maten samen te werken;
hij kan en wil aan al deze eisen voldoen. Maar uiteraard staat het de wijkbewoners vrij om zelf een eigen installateur te kiezen.

Een eerste groep bewoners uit de Horsten is intussen al gestart met  het gezamenlijk aanvragen van offertes.

 Woont u in de Maten en wilt u zonnepanelen aanschaffen? Meldt u zich dan in elk geval voor 1 juli!
Na 1 juli gaan de Energieke Maten de aanvragen bundelen en in één keer aanbesteden

Wilt u zelfstandig meedoen? Ook dat kan uiteraard.

Meldt u aan via energiekematen@gmail.com. Of bel met Marjolein Tillema, 06 – 528 28 625.

Disclaimer: De Wijkraad Zuidoost heeft geen enkel commercieel belang bij deze actie en is niet commercieel verbonden aan installateurs die meedoen aan de gezamenlijke aanbesteding. De Wijkraad Zuidoost is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat, of voortvloeit uit (informatieve) gesprekken, (mondelinge) verplichtingen, of (mondelinge) overeenkomsten die door consumenten of bedrijven worden aangegaan met een installateur, of meerdere installateurs, naar aanleiding van deze actie. Hoewel de Wijkraad Zuidoost uiterst selectief is ten aanzien van de installateurs waar naar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de kwaliteit en het vakmanschap van deze installateurs, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die door de installateurs worden aangeboden. Elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot het aangaan van een verplichting door consumenten of bedrijven met de installateurs wordt afgewezen.