Nieuws

23 oktober 2020

Oplaadpunt elektrische auto aan Violierenplein

De gemeente gaat een parkeerplaats reserveren aan het Violierenplein - ter hoogte van de nummers 11 t/m 33 - als oplaadpunt voor elektrische auto'...

Lees meer
17 oktober 2020

Werkgroep Participatie in Transitie (PiT) schrijft alternatief voor de Warmtetransitie

Een werkgroep van bewoners die is ontstaan nadat de gemeente Apeldoorn de subsidie voor TEO (Thermische Energie uit Oppvervlaktewater) had gemist, hee...

Lees meer
6 oktober 2020

Woonrijp maken Violierenplein

De werkzaamheden in fase 1a aan De Eglantier (zie tekening) zijn inmiddels gereed. Momenteel worden de werkzaamheden in fase 1b verder afgerond. Doo...

Lees meer
6 oktober 2020

Update Algemene Leden Vergadering (Online)

Beste leden en Belangstellenden,   Het bestuur van de Wijkraad heeft de definitieve agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgest...

Lees meer
22 september 2020

Speelkasteel Matenschans definitief weg

Na meermaals doelwit te zijn geweest van vandalisme, verdwijnt speelkasteel Matenschans uit het Matenpark. De gemeente bekijkt nog of het speeltoestel...

Lees meer
18 september 2020

Wijkraad houdt op 6 oktober ledenvergadering

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 oktober. De vergadering zal – i.v.m. de coronamaatregelen – online p...

Lees meer
17 september 2020

Inspraaknotitie van de wijkraad op de RES

De wijkraad heeft donderdag 17 september ingesproken tijdens de Poltieke Markt Apeldoorn over het concept plan van de Regionale Energie strategie. Ook...

Lees meer
7 september 2020

Regionale Energie Strategie (RES)

Afgelopen woensdag (2 september 2020) werd in Orpheus en Online meer verteld over de ontwikkelingen rondom de RES. Apeldoorn heeft de ambitie om in...

Lees meer
4 september 2020

Ruim dertig jaar oude deelauto-club in Apeldoorn heeft nog maar tien leden.

Het is het autogebruik van de toekomst, denken deskundigen. Dan zou het toch raar zijn als juist nu een deelauto-club, die al dik dertig jaar in Apel...

Lees meer
4 september 2020

Werkzaamheden in de Eglantier

Het Violierenplein en het parkeerterrein voor De Stolp wordt heringericht en voorzien van nieuwe bestrating. Ook komen er planten en bomen en komt er...

Lees meer