Wijkraad

De Wijkraad Zuidoost is een belangenvereniging voor en door inwoners van de Apeldoornse wijk De Maten en Groot Zonnehoeve.

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Apeldoorn, de inwoners van de wijk en (publieke) organisaties die de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk (dagelijks) beïnvloeden.

20 januari 2021

Werk aan het spoor

Tussen dinsdag 16 februari 22.00 uur en maandag 1 maart vernieuwt ProRail het spoor in Apeldoorn. In deze periode wordt dag en nacht gewerkt. Het gaat om het spoor ter hoogte van de Koning Stadhouderslaan tot het spoor ter hoogte van de Zutphensestraat (richting station Apeldoorn Osseveld) en ...

Lees meer
22 december 2020

Stand van zaken over de rol van de Wijkraad na 2020

Op 17 december lazen we in De Stentor een bericht dat de Dorps- en Wijkraden van de gemeente Apeldoorn opgelucht zijn (https://www.destentor.nl/apeldoorn/opluchting-bij-dorps-en-wijkraden-in-apeldoorn~ad4261d1/). Wij hebben geconstateerd dat de raad nog een serieus amendement (Amendement_samen_aa...

Lees meer
15 december 2020

Gemeenteraad stemt voor intrekken Verordening

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 december 2020 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met intrekken van de verordening op Dorps- en Wij...

Lees meer
11 december 2020

Geldzorgen

Online decemberaankopen doen en pas achteraf betalen, misschien wel met een creditcard.. Of toch die sneakers kopen in plaats van je vaste lasten beta...

Lees meer
8 december 2020

Bericht aan de gemeenteraad van Apeldoorn; misschien wel de laatste van de Wijkraad Zuidoost

Beste Raadsleden, Op 10 december 2020 stemt u over het “Plan Willems”, wat toekomst bepalend zal zijn voor de burgerparticipatie op buurtniveau...

Lees meer
24 november 2020

Oplaadtoerisme en Nieuwe Laadpalen

Naar aanleiding van de eerder gestelde vraag aan de gemeente “Kan de gemeente niet “gewoon” in elke straat in onze wijk waar openbare parkeerpla...

Lees meer