Wijkraad

De Wijkraad Zuidoost is een belangenvereniging voor en door inwoners van de Apeldoornse wijk De Maten en Groot Zonnehoeve.

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Apeldoorn, de inwoners van de wijk en (publieke) organisaties die de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk (dagelijks) beïnvloeden.

23 oktober 2020

Oplaadpunt elektrische auto aan Violierenplein

De gemeente gaat een parkeerplaats reserveren aan het Violierenplein - ter hoogte van de nummers 11 t/m 33 - als oplaadpunt voor elektrische auto's. Zie ook: oplaadpunt violierenplein...

Lees meer
17 oktober 2020

Werkgroep Participatie in Transitie (PiT) schrijft alternatief voor de Warmtetransitie

Een werkgroep van bewoners die is ontstaan nadat de gemeente Apeldoorn de subsidie voor TEO (Thermische Energie uit Oppvervlaktewater) had gemist, heeft een mooie, leesbare notitie geschreven die uitstekend is te gebruiken als basis voor de warmtetransitie in De Maten. De werkgroep is ontstaan na...

Lees meer
6 oktober 2020

Woonrijp maken Violierenplein

De werkzaamheden in fase 1a aan De Eglantier (zie tekening) zijn inmiddels gereed. Momenteel worden de werkzaamheden in fase 1b verder afgerond. Doo...

Lees meer
6 oktober 2020

Update Algemene Leden Vergadering (Online)

Beste leden en Belangstellenden,   Het bestuur van de Wijkraad heeft de definitieve agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgest...

Lees meer
22 september 2020

Speelkasteel Matenschans definitief weg

Na meermaals doelwit te zijn geweest van vandalisme, verdwijnt speelkasteel Matenschans uit het Matenpark. De gemeente bekijkt nog of het speeltoestel...

Lees meer
18 september 2020

Wijkraad houdt op 6 oktober ledenvergadering

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 oktober. De vergadering zal – i.v.m. de coronamaatregelen – online p...

Lees meer