Wijkraad

De Wijkraad Zuidoost is een belangenvereniging voor en door inwoners van de Apeldoornse wijk De Maten en Groot Zonnehoeve.

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Apeldoorn, de inwoners van de wijk en (publieke) organisaties die de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk (dagelijks) beïnvloeden.

18 januari 2019

Geld voor topinitiatieven voor Apeldoorn

Voor iedereen die meer wil weten over crowdfunden organiseert de gemeente Apeldoorn samen met stichting Voor je Buurt een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst leer je alles over crowdfunden en crowdsourcen, en vooral ook hoe jij dit in kan zetten voor het werven van financiele middelen, ...

Lees meer
10 januari 2019

Openbaar Groen

Het groenbeleid van de gemeente (en in het bijzonder het beleid voor de Maten) wordt hier besproken: https://wijkraadzuidoost.nl/openbaar-groen/  ...

Lees meer
7 januari 2019

Cursus Omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel voor mantelzorgers

Een cursus voor familie en naasten die zorgen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Zorgen voor een naaste met NAH Als iemand te m...

Lees meer
7 januari 2019

B&W beantwoordt vragen over Greenferm

In oktober 2018 stelde de SP-fractie van de gemeenteraad  vragen over Greenferm aan het college van Burgemeester en Wethouders. De vragen én antwoo...

Lees meer
3 januari 2019

Bouw mestverwerker Greenferm van start

Nadat Greenferm een vergunning had aangevraagd voor een vestiging op de Ecofactorij hebben de Wijkraad en de Buurtraad de Hoeven in de periode 2015-20...

Lees meer
29 december 2018

Toch kofferbakverkoop langs Kanaal

De zomerse kofferbakverkoop heeft in elk geval het komend jaar toch langs het Apeldoornse Kanaal plaats. Op negen zaterdagen wordt er opnieuw gehandel...

Lees meer