Wijkraad

De Wijkraad Zuidoost is een belangenvereniging voor en door inwoners van de Apeldoornse wijk De Maten en Groot Zonnehoeve.

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Apeldoorn, de inwoners van de wijk en (publieke) organisaties die de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk (dagelijks) beïnvloeden.

16 oktober 2021

Bestemmingsplan Ketelbouwershoek 47

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Ketelboetershoek 47 vastgesteld. Het bestemmingsplan is vanaf 21 oktober 2021 in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website https://www.apeldoorn.nl/Ter-inzage-Bestemmingsplannen.html of via https://www.ruimtelijkeplann...

Lees meer
15 september 2021

Nieuwe laadpalen voor e-auto’s

De gemeente gaat op drie plaatsen in de Maten nieuwe laadpalen plaatsen. Zie: Laadpaal Bierbrouwershorst , Laadpaal Dorpersveld en Laapaal Vedelaarshoeve  ...

Lees meer
15 september 2021

A50 verkeershinder

Rijkswaterstaat voert van 20 september tot 6 december groot onderhoud uit aan de A50, tussen Heerde en Vaassen. Het traject is opgedeeld in vier fase...

Lees meer
4 september 2021

zondag 12 september: Bankjesdag

Het is hoog tijd voor wat gezelligheid op de stoep! Daarom vindt op zondag 12 september De Grote BuurtBankjesDag plaats. Want met een bankje voor de ...

Lees meer
20 augustus 2021

Informatie werkzaamheden kruispunt Matenpoort – Ovenbouwershoek

Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Matenpoort - Ovenbouwershoek te verbeteren is in opdracht van de gemeente Apeldoorn gestart met de werkzaam...

Lees meer
19 juli 2021

zienswijze Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage

Dat de Wijkraad niet actief meer is, neemt niet weg dat er niets meer gebeurt in onze omgeving. Zo heeft de gemeente (nog steeds) plannen om windmo...

Lees meer