zienswijze Omgevingsvisie / omgevingseffectrapportage

Dat de Wijkraad niet actief meer is, neemt niet weg dat er niets meer gebeurt in onze omgeving.

Zo heeft de gemeente (nog steeds) plannen om windmolens te plaatsen in de nabijheid van Zuidoost, Beekbergsebroek en Klarenbeek

Via deze link (zienswijze omgevingsvisie apeldoorn) kunt u de zienswijze lezen van inwoners van de Beekbergsebroek en via deze link (BBK15072021-01 zienswijze omgevingsvisie en oer) kunt u de zienswijze van Klarenbeek lezen. De Wijkraad ondersteund deze visies van harte.