Woonrijp maken Violierenplein

Het winkelcentrum is inmiddels weer volledig bereikbaar
vanaf de ingang ter hoogte van het Chinees restaurant
Jin Long.

Nu wordt het Violierenplein onder handen genomen.
Zie: nieuwsbrief eglantier okt2020