Woonrijp maken Violierenplein

De werkzaamheden in fase 1a aan De Eglantier (zie tekening) zijn inmiddels gereed.
Momenteel worden de werkzaamheden in fase 1b verder afgerond.
Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, blijft de bereikbaarheid gegarandeerd.

Het fietspad/trottoir aan de Egelantierlaan(fase 1c) is op dit moment opgebroken. Hierbij
geldt momenteel een tijdelijke omleiding voor fietsers. De rijbaan van de Eglantierlaan blijft
bereikbaar voor autoverkeer.

Fase 2 Violierenplein
Op maandag 28/09 zijn de werkzaamheden gestart aan het Violierenplein. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden in fase 2 begin november gereed.
Lees verder: nieuwsbrief-violierenplein