Verduistering van geld van de wijkraad

Bij de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2018 van de wijkraad Zuidoost zijn onregelmatigheden geconstateerd in de financiële administratie. Het bestuur heeft het vermoeden dat een fors bedrag verduisterd is door de penningmeester. De wijkraad heeft daarom besloten om per direct de penningmeester op non-actief te zetten en aangifte te doen.

Voor alle betrokkenen is dit een drama. Voor de bewoners in onze wijk, de buurtraden en het bestuur. Het vermoedelijk gefraudeerde bedrag is immers bedoeld om te investeren in onze mooie wijk. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering zal het bestuur in gesprek gaan met de leden wat dit financieel betekent voor de wijkraad. Uit een eerste inventarisatie blijkt in elk geval dat de wijkraad wel kan blijven voldoen aan de financiële verplichtingen. 

Lopende het onderzoek kunnen wij geen nadere mededelingen doen. 

Namens het Bestuur van de Wijkraad

Koos Ham, voorzitter