WIJKRAAD ZUIDOOST GAAT STOPPEN MET ALLE ACTIVITEITEN.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van Wijkraad Zuidoost heeft een meerderheid van het bestuur besloten om te stoppen met alle activiteiten. Op de komende Algemene Leden Vergadering (ALV) zal het bestuur de leden adviseren om te de Wijkraad te ontbinden.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de Wijkraad enorm teleurgesteld is in Wethouder Willems, het hele College en de Raad. De motivatie is daarom ook gedaald tot een absoluut dieptepunt. De Wijkraad zal de taken blijven uitvoeren tot de ALV en daarna de tijd nemen die nodig is om de Wijkraad op te heffen, of om de bestuurstaken over te dragen.

Omdat de gemeenteraad in december vrijwel unaniem heeft besloten de Verordening op de Dorps- Wijkraden in te trekken, heeft de gemeente een duidelijk signaal afgegeven, dat het niet langer door wil met een instituut als de Vereniging Wijkraad Zuidoost.

De gemeenteraad heeft, na het instemmen met het intrekken van de verordening, nog geprobeerd om in een amendement op de subsidieregeling de vanzelfsprekendheid van de Dorps- en Wijkraden als gesprekspartner op te nemen, maar voor de Wijkraad Zuidoost is dit “te weinig, te laat”.

De Wijkraad is van mening dat het college en later de gemeenteraad zeer onbehoorlijk met de Dorps- en Wijkraden is omgegaan en niet goed heeft nagedacht over de consequenties, voor zover het niet de bedoeling was om meer dan alleen een ordinaire bezuiniging door te voeren. Meer hierover is terug te vinden op onze website.

De Wijkraad, die in de huidige vorm en voorlopers van de huidige vereniging 43 jaar het algemeen belang en met de buurtraden de sociale cohesie van De Maten en Groot-Zonnehoeve heeft gediend, zal daarmee het 44e jaar niet volmaken, tenzij….

Tenzij er vanuit het ledenbestand van de Wijkraad leden opstaan die de bestuursfuncties van de het huidige bestuur willen overnemen, zal de Wijkraad in 2021 zichzelf opheffen.

Alleen de buurtraad De Horsten heeft aangekondigd door te willen gaan, als de buurtraadleden dat willen. Buurtraad De Velden heeft aangegeven alleen door te gaan als de Wijkraad doorgaat. De Hoeven hebben nog niet besloten, maar gaan zeker niet door in de huidige vorm. Buurtraad De Dreven gaat niet door, net zo min als de buurtraad Groot-Zonnehoeve en buurtraad De Gaarden.  De Gaarden hadden al een aantal kleinere participatiegroepen die gewoon door gaan met hun bestaande activiteiten. De Buurtraad De Donken was eerder in 2020 al gestopt.

Volgens de statuten van de Wijkraad Zuidoost, kan de vereniging alleen ontbonden worden als de leden daarmee instemmen, echter, als er geen nieuwe bestuursleden opstaan, terwijl de leden willen dat de Wijkraad toch door gaat, houdt het alsnog vanzelf op. De consequentie is dan dat Zuidoost zijn gezamenlijke stem kwijtraakt en alle inwoners op zichzelf aangewezen zijn als het aankomt op participatie, revitalisatie en ontwikkelingen die de openbare ruimte en de leefomgeving raken, zoals de Regionale Energie Strategie, Warmtetransitie, Hoogspanning en Geluidsoverlast.

Binnenkort zal de ALV aangekondigd worden. Leden van de Wijkraad hebben tot die tijd de kans om na te denken over het bekleden van een bestuursfunctie binnen de Wijkraad en over voortzetting, of opheffing van de vereniging als geheel.

Namens het bestuur van de Wijkraad Zuidoost,

Met vriendelijke groet,

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter Wijkraad Zuidoost