Wijkraad houdt op 23 april algemene ledenvergadering

Op dinsdagavond 23 april houdt de wijkraad zijn jaarlijkse ledenvergadering.
Pauline Tiecken, gebiedsmanager energietransitie bij de gemeente Apeldoorn, zal dan mogelijke scenario´s bespreken om in onze wijk van aardgas over te schakelen naar duurzame vormen van energievoorziening.
Het bestuur zal in de vergadering de financiële situatie bespreken die is ontstaan na de onrechtmatige transacties van de ex-penningmeester.
Daarnaast komen op die avond thema´s aan de orde zoals het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in de Hoeven en de Velden, geluidsoverlast van de snelwegen en de revitalisatieprojecten in de Dreven en de Velden.

De wijkraad nodigt alle geïnteresseerde bewoners voor deze avond uit.
De vergadering vindt plaats in wijkcentrum De Stolp en begint om 20:00 uur.

De agenda, het jaarverslag en de jaarrekening vindt u hier

Graag vragen wij u om zich aan te melden via wijkraadzuidoost.nl/formulieren, zodat wij met uw komst rekening kunnen houden