Wij gaan verhuizen

Per 1 april heeft de Wijkraad een nieuw adres:
Wijkcentrum De Stolp
Violierenplein 101
7229 DR Apeldoorn.

Met ons nieuwe onderkomen hopen we zichtbaarder en toegankelijker te zijn voor bewoners van onze wijk.