Werkzaamheden langs de Laan van Erica

Op 21 september 2019 a.s. start de Gemeente Apeldoorn met het vervangen van een rioolput in de hoofdriolering langs de Laan van Erica.  De put zit vlak bij de kruising met de Zutphensestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM uit Apeldoorn en duren ongeveer zeven weken. Het werk wordt tijdens normale werkuren uitgevoerd. We verwachten dat het werk eind november 2019 klaar is.

Tijdelijke brug voor rioolwater
Het hoofdriool in de Laan van Erica heeft een belangrijke functie in het rioolstelsel van de stad. Daarom kunnen we hem niet afsluiten. In plaats daarvan wordt een tijdelijke “brug” voor een persleiding over de Zutphensestraat. gemaakt. De persleiding gaat naar het riool in het Ommeland. Tijdens het vervangen van de put wordt het rioolwater dan over de Zutphensestraat heen gepompt.

Overlast voor verkeer minimaal
Het aanbrengen van de brug duurt maar kort. Deze wordt in de avond en nacht van 22 oktober 2019 geplaatst. Zo is de hinder voor het verkeer minimaal. Bewoners die dicht bij het kruispunt wonen hebben mogelijk wat last van geluid tijdens het plaatsen van de brug. Na het aanbrengen kan het verkeer dan tijdens de rioolwerkzaamheden onder de brug door. Na afloop van de werkzaamheden wordt de brug weer opgeruimd. Verkeersdeelnemers merken verder niet veel van het vervangen van de rioolput. Het Ommeland, de Laan van Erica, de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Fietsers omgeleid
Wel wordt het fietspad langs de Laan van Erica tussen de Voorwaarts en de Zutphensestraat aan de kant van Groot Schuylenburg afgesloten in de periode dat de put wordt vervangen. Fietsers worden omgeleid via de andere zijde van de Laan van Erica.

Zie ook de volgende brief: riolering laan van erica