Werkgroep Participatie in Transitie (PiT) schrijft alternatief voor de Warmtetransitie

Een werkgroep van bewoners die is ontstaan nadat de gemeente Apeldoorn de subsidie voor TEO (Thermische Energie uit Oppvervlaktewater) had gemist, heeft een mooie, leesbare notitie geschreven die uitstekend is te gebruiken als basis voor de warmtetransitie in De Maten.

De werkgroep is ontstaan nadat de gemeente een aantal bewoners had gevraag of zij zelf eens konden nadenken over alternatieven die zij zelf zagen en hoe zij dachten daar dan draagkracht voor te krijgen.

De werkgroep heeft als uitgangspunt genomen dat de transitie toekomst bestendig en betaalbaar moet zijn voor alle betrokkenen. “Toekomst bestendig” betekent in dit geval dat het de opties open laat voor nieuwe technologische ontwikkelingen en dat het geen “lock-in” creëert ten aanzien van bepaalde energie leveranciers, of ten aanzien van een bepaalde gekozen, of opgelegde (voorlopige) oplossing.  “Betaalbaar” betekent dat de oplossing geen investeringen moet betekenen van tienduizenden euro’s. Geld wat mensen simpelweg vaak niet hebben en veelal ook niet kunnen of willen lenen, al dan niet via een extra hypotheek op hun woning.

De Maten is gedefinieerd als “wijk van de toekomst” en wordt vaak gezien als proeftuin voor nieuwe projecten; zo ook voor de warmtetransitie.

De werkgroep PiT heeft het document inmiddels ook naar de politiek gezonden met een open uitnodiging en hoopt spoedig met de politiek en de ambtenarij in gesprek te komen.

De notitie kunt u zelf ook via deze link (Maten werkgroep verduurzaming notitie 21sep20) lezen.