Werkgroep Energieke Maten

Een kleine twee jaar geleden heeft de gemeente subsidie aangevraagd voor een innovatief warmtenet project in de Hoeven, gebaseerd op Thermische Energie uit Oppervlaktewater.

Die subsidie is helaas nooit toegekend, maar dit project heeft wel geleid tot een spin-off waarbij de gemeente, onder andere via de Wijkraad Zuidoost, bewoners van de Hoeven heeft gevraagd om mee te denken over aardgas alternatieven en over hoe voor die alternatieven draagkracht gevonden kan worden.

Een groep enthousiaste mensen is daarmee aan de slag gegaan. Deze groep is een mengeling van mensen die vanuit interesse, “gezond verstand” en vanuit het oogpunt van betaalbaarheid naar de kwestie hebben gekeken.

Daarnaast hebben we het geluk dat onder de huidige groep deelnemers ook (al) een aantal mensen zitten met specialistische kennis vanuit de praktijk.

De werkgroep heeft een uitgebreid, maar heel goed leesbaar rapport geschreven. De werkgroep is van mening dat de wijze van aanpak die erin beschreven is, een goede wijze is om alle (klimaat en politieke) doelstellingen te voldoen. Bovenal is de beschreven aanpak voor vrijwel iedere huiseigenaar betaalbaar en vergt het geen grote investeringen. De uitgangspunten zijn: Verduurzaming begint met besparen. Duurzaamheid is goed voor iedereen, maar het moet betaalbaar zijn en betaalbaar blijven om draagvlak te creëren.

Verduurzaming kost (veel) geld. De meeste mensen hebben simpelweg geen tienduizenden euro’s liggen om hun woning te verduurzamen. Elke woningeigenaar zal echter wel op enig moment zijn huidige CV installatie moet vervangen en dat kan net het moment zijn om dat beetje extra te doen om de forse aardgas reductie te bewerkstelligen, waar de overheid op mikt. Die (kleine) extra investering heeft geen zin als je niet daarvoor al wat energie hebt gestoken in energiebesparende maatregelen, voor zover dat al nodig is.

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om voor individuele woningen energie besparende maatregelen te nemen, heeft de werkgroep contact gezocht met de Energieke Maten.

De Energie Maten is een groep van onafhankelijke vrijwilligers. Zij worden niet aangestuurd door de gemeente en ze zijn ook geen onderdeel van energiemaatschappij “De A”, zoals soms weleens wordt gedacht. Ze hebben in het verleden wel samengewerkt met “De A” en van het netwerk van “De A” gebruik gemaakt, maar er zijn geen (commerciële) banden met “De A”. De Energieke Maten is door (onder andere) “De A” wegwijs gemaakt in besparings- en isolatie mogelijkheden voor verschillende woningen.

De vrijwilligers van de Energieke Maten zijn een zeer goede aanvulling op de vrijwilligers van de Werkgroep, omdat de Energieke Maten naamsbekendheid heeft en ook al van tijd tot tijd zogenaamde “keukentafel gesprekken” voert met huiseigenaren die meer willen weten over energie besparende maatregelen voor hun woning. Omdat de werkwijze die de energie Werkgroep voorstelt alleen werkt als woningen voldoende zijn geïsoleerd, kunnen wij elkaar en dus ook alle geïnteresseerden helpen.

Vanwege de naamsbekendheid van de Energieke Maten, hebben beide groepen besloten door te gaan onder de naam “Werkgroep Energieke Maten”.

Om draagvlak te vergroten en om onze visie te verspreiden hebben wij het rapport dat we hebben geschreven beschikbaar gesteld via “Maten werkgroep verduurzaming notitie 21sep20 . Je kunt het rapport ook opvragen werkgroep.energieke.maten@gmail.com.

Daarnaast willen wij belangstellenden uitnodigen om mee te praten en mee te discussiëren over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat er bewustwording ontstaat en dat ook een duidelijke beeldvorming ontstaat over de voor en tegens van de verschillende zienswijzen. De zienswijzen die momenteel veelal in het nieuws zijn gaan over “warmtenetten”,“full electric”, “nul op de meter” en “aardgasvrij” en dan allemaal in combinatie met windmolenparken en zonneparken. Voor veel mensen is dat een “ver van mijn bed show”. Misschien is het wel dichterbij dan u denkt en kan het geen kwaad om nu al over (veel) andere alternatieven na te denken.

Wij nodigen u uit!

Geïnteresseerd?  Stuur dan een mail naar werkgroep.energieke.maten@gmail.com en wij zullen u uitnodigen en op de hoogte houden.