Wat vindt u van uw buurt?

Hoe bevalt uw/jouw leven in Apeldoorn? De gemeente Apeldoorn is hier heel benieuwd naar! Deel uw/jouw ervaringen aan de hand van een vragenlijst die online in te vullen is. Met alle antwoorden krijgen wij meer inzicht in hoe onze inwoners Apeldoorn ervaren op het gebied van wonen, sociale onderwerpen, gezondheid en fysieke leefomgeving.

De gemeente zegt hierover:

Beter beeld
Met alle input hopen we een beter beeld te krijgen hoe u/jij Apeldoorn beleeft, en kunnen we samen doelgerichter aan de slag om ervoor te zorgen dat onze stad een nóg fijnere plek wordt om te wonen en leven!
Denk aan vragen over hoe onze inwoners hun buurt en woning ervaren, wat ze van de voorzieningen in de buurt vinden, hoe de onderlinge contacten in de buurt zijn, hoe verantwoordelijk mensen zich voelen voor de leefbaarheid van de buurt, wat hun mening is over veiligheidsonderwerpen (verkeersveiligheid, overlast etc) en ook vragen over de eigen situatie. Bijvoorbeeld over gezondheid, sport en lichaamsbeweging, vrijwilligerswerk, mate van zelfstandigheid etc.

Per post en online
In de afgelopen weken is de vragenlijst per post opgestuurd naar ruim 34.000 willekeurig geselecteerde huishoudens in de gemeente Apeldoorn. Enkele duizenden mensen hebben de vragenlijst al ingevuld. Brief niet gehad of brief kwijt? Geen nood, ook zonder kunt u/kun je meedoen, door de vragenlijst online in te vullen.
Heeft u/heb je de brief nog liggen en heeft u dus een inlogcode? Gebruik dan aub deze link naar de vragenlijst. Dan krijgt u eerst een scherm waar u de inlogcode kunt invullen.
Elke inwoner van Apeldoorn kan nog meedoen en de vragenlijst invullen tot en met 1 augustus.

Waarom dit onderzoek?
We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek om onze bestaande gebiedsaanpak te evalueren en verder te verbeteren. Door dit onderzoek vanaf nu periodiek – elke twee jaar – te herhalen, hopen we op termijn ook trends zichtbaar te maken op bepaalde onderwerpen door de jaren heen.

Maak kans op Apeldoorns Pakket
Elke deelnemer maakt ook kans op een ‘Apeldoorns Pakket’ met producten van lokale ondernemers. We verloten meerdere van deze pakketten onder de inzenders. Om kans te maken op een Apeldoorns pakket vult u/vul jij aan het eind van de vragenlijst naam en adresgegevens in. Wij maken een apart overzicht van deze gegevens, waardoor de anonimiteit gewaarborgd blijft.

Coronacrisis
Wij realiseren ons natuurlijk dat de coronacrisis de afgelopen maanden veel impact had, en nog steeds heeft, op het dagelijks leven van bijna iedereen. We hebben ervoor gekozen dit geplande onderzoek wel door te laten gaan omdat de resultaten, en de mening van onze inwoners, voor ons heel belangrijk zijn. Om ervoor te zorgen dat het onderzoek een goed beeld oplevert hoe Apeldoorners hun stad beleven onder normale (representatieve) omstandigheden, vragen wij deelnemers om bij het invullen van de vragen uit te gaan van de situatie vóór de coronacrisis.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek publiceren we later dit jaar via deze link en de andere communicatiekanalen van de gemeente. We verwerken alle resultaten geanonimiseerd, zodat deze niet te koppelen zijn of herleidbaar zijn naar personen. De resultaten zullen we alleen op buurtniveau in kaart brengen en publiceren.