Verdwijnt de rotonde bij de Drie Maagden?

De Stentor besteedt aan het eind van 2019 aandacht aan plannen van de gemeente om de rotonde bij de Drie Maagden  te vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Als de gemeente voldoende geld heeft, zou deze ingreep plaatsvinden.
Zie: lege-portemonnee-van-gemeente-houdt-de-maagden-van-apeldoorn-op-hun-plek

 

 

In de verkeersvisie 2016-2030 van de gemeente is dit (mogelijk) noodzakelijk om de doorstroming op de Ring te verbeteren. In dat document  wordt gesproken over een onderzoek naar de doorstroming op deze rotonde.
Het resultaat van dit onderzoek is ons niet bekend.

Opmerkelijk is dat in een ander document van de gemeente (Op weg naar 2030) het volgende is te lezen:
Het autogebruik stabiliseert.
De demografische ontwikkeling van Apeldoorn laat een stabiel beeld zien. Er is een ambitie om te groeien, maar -door vergrijzing- zal de groei voornamelijk moeten komen van migratie naar Apeldoorn. De groei vlakt daarmee af. De vergrijzing zorgt in eerste instantie niet tot minder (auto)mobiliteit, maar wel tot afvlakking van de werkdagpiekmomenten (ochtend- en avondspits). De ‘vergrijzende doelgroep’ is immers weliswaar autogebonden, maar gezien hun reismotief (vaker recreatief) en de benodigde af te leggen afstand, is de fiets een aantrekkelijke vervoerswijze geworden. Het recreatieve verkeer verspreidt zich sowieso beter over de dag dan woon-werk of zakelijk verkeer.