Update Algemene Leden Vergadering (Online)

Beste leden en Belangstellenden,

 

Het bestuur van de Wijkraad heeft de definitieve agenda voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld.

De documenten bij de agendapunten die in het vorige bericht via een link waren toegevoegd, zijn nog steeds geldig.

Ook heeft het bestuur besloten de vergadering iets interactiever te maken. U kunt tijdens de vergadering ook vragen stellen via Whatsapp: 06 39 50 29 60.

Als de situatie het toe staat kunnen er ook mondeling vragen worden gesteld. Aan het begin van de vergadering zult u daar meer uitleg over krijgen.

De vergadering is te volgen vanaf elk apparaat (PC, laptop, tablet, of smartphone) waar een internet browser op is geïnstalleerd.

U kunt uiteraard ook “gewoon” inbellen via een normale telefoon via het onderstaande nummer.

Wij verzoeken u uw microfoon en uw camera uit te laten staan tijdens de vergadering, tenzij de voorzitter u daar anders over informeert.

Ik wil u aanraden de link ruim voor de vergadering een keer uit te proberen, zodat u zeker weet dat u apparaat correct is ingesteld

Nogmaals: u hoeft geen extra software te installeren. De link werkt in combinatie met alle gangbare internet browsers.

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 6 oktober.
De online vergadering begint 6 oktober om 20:00 en wij verwachten om 22:00 te kunnen afronden. Mocht het wat langer duren, dan gaan we gewoon door totdat alles aan bod is geweest, mits er dan nog voldoende belangstelling is.

U kunt vanaf 19:50 uur inloggen via de volgende link: https://eu.yourcircuit.com/guest?token=66ec6fbd-d3cb-420e-9a12-07ab5692fd35

Als klikken niet werkt (soms moet u ook de CTRL-knop ingedrukt houden terwijl u op de link klikt), dan kunt u de link ook kopiëren en plakken in uw browser.

U kunt er ook voor kiezen om in te bellen. Inbellen op het volgende nummer: 030 744 07 59

Pincode om de vergadering in te komen: Pincode 3145 6240 25 #

Uw microfoon wordt automatisch gedempt. Druk op *3 om het dempen op te heffen.

AGENDA:

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen ledenvergadering april 2019
  3. Toelichting op het jaarverslag 2019
  4. Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascontrolecommissie
  5. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
  6. (Her-) benoeming bestuursleden
  7. Regionale Energie Strategie en de Energietransitie
  8. Voortbestaan Wijkraad Zuidoost (en overige Dorps- en Wijkraden)
  9. Beantwoorden van voorafgaand aan de vergadering ingediende vragen / Rondvraag / Rondje buurt.
  10. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur van Wijkraad Zuidoost

 

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter a.i. Wijkraad Zuidoost