Tweede en Laatste Stemming voortbestaan Wijkraad Zuidoost

Beste Mensen,

Op de ALV van 18 mei 2021 waren niet voldoende leden aanwezig om in één keer te beslissen over het voortbestaan van de Wijkraad.

Volgens de statuten moet er daarom een tweede vergadering worden georganiseerd.

Deze vergadering zal plaats vinden op dinsdag 25 mei 2021 om 20:00.

Voor deze online vergadering kan dezelfde inlog link worden gebruikt.

Click here to join the meeting

Op deze vergadering zal 2/3 van de dan aanwezige leden beslissen over het voortbestaan van de Wijkraad.

Wilt u stemmen, dan kan dat alleen als u zelf in de vergadering aanwezig bent. Stemmen via mail, of via volmacht is niet mogelijk.

Omdat er gestemd moet gaan worden wordt u verzocht uw lidnummer bij de hand te houden. Elke lid zal stemmen onder vermelding van lidnummer, Postcode en Huisnummer. Dit gebeurt op afroep tijdens de vergadering.

Bent u uw lidnummer kwijt, maar wilt u wel stemmen, vraag dan uw gegevens op via info@wijkraadzuidoost.nl . Vermeldt bij de aanvraag uw volledige naam en voorletters, en uw volledige adres gegevens. Op basis daarvan kan uw lidnummer naar het van u bij ons bekende mailadres worden gestuurd.

Met vriendelijke groet

Alex van Luttikhuizen

Voorzitter Wijkraad Zuidoost