Subsidieregeling Inwonersinitiatieven

De nieuwe Subsidieregeling Inwonersinitiatieven van gemeente Apeldoorn is in werking getreden!

Dat betekent dat u rechtstreeks subsidie voor burgerinitiatieven kunt aanvragen bij de gemeente Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn heeft daarvoor een initiatieven makelaar voor aan gesteld. Haar naam is Meri Ismirowa.

In haar rol als initiatievenmakelaar is zij o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. De Subsidieregeling Inwonersinitiatieven is een subsidieregeling voor het stimuleren van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving in onze buurten, wijken en dorpen. Goed om te weten dat de regeling laagdrempelig is en alle initiatieven welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van maatschappelijke organisaties. Zolang het maatschappelijk draagvlak aantoonbaar is. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als er initiatieven ingediend worden door voor ons tot nog toe onbekende initiatiefnemers!

U kunt de initiatievenmakelaar bereiken via mail op m.ismirowa@apeldoorn.nl

LET OP: De wijkraad is niet betrokken bij dit initiatieven fonds en kan niet bemiddelen, of ondersteunen in een initiatieven aanvraag.