Steun voor Dorps- en Wijkraden

Inmiddels is duidelijk dat de Dorps- en Wijkraden van de gemeente Apeldoorn meer dan eens hun bezwaar en ongerustheid hebben geuit over de plannen om het participatiemodel te wijzigen, of beter gezegd, af te schaffen.

Leden van de Wijkraad vragen de Wijkraad hoe ze ons kunnen steunen. De Wijkraad heeft aangegeven dat dit het best kan door het sturen van een bezwaar-, of ondersteuningsbrief (via email) aan het College en de Raadsfracties.

De leden van de Wijkraad hebben de voorbeeldbrief vandaag via email ontvangen. Wilt u ook uiting geven van steun en hiervoor ook de (een) voorbeeldbrief ontvangen? Stuur dan even een mail aan info@wijkraadzuidoost.nl en u krijgt dan de voorbeeldbrief toegestuurd.

Aarzel niet te lang, want zeer binnenkort beslist de Raad over de voorstellen van de Wethouder. Zonder duidelijk signaal van de achterban wordt de kans groter dat de Dorps- en Wijkraden niet meer vanzelfsprekend mogen meepraten om ook uw belangen te behartigen en staan de inwoners van Apeldoorn er straks alleen voor.