Regionale Energie Strategie (RES)

Afgelopen woensdag (2 september 2020) werd in Orpheus en Online meer verteld over de ontwikkelingen rondom de RES.

Apeldoorn heeft de ambitie om in 2050 volledig energie en CO2 neutraal te zijn en wil alle energie voor de gemeente regionaal opwekken.

Dat dit niet klopt werd ook die avond duidelijk, want de regionaal opgewekte energie door Windmolens en Zonnepanelen wordt “gewoon” aan het landelijke net toegevoegd en dus niet perse lokaal verbruikt. Dat alle burgers met de gevolgen worden geconfronteerd terwijl de consumentenhuishoudens maar een klein deel van de energie gebruiken, wordt aan voorbij gegaan.

Alle eerdere toezeggingen lijken van tafel te zijn en ook BEEKBERGSEBROEK is weer als windmolenlocatie in beeld.

Dat we iets moeten doen met zijn allen (WERELDWIJD) staat buiten kijf, We kunnen niet oneindig doorgaan met het “verbranden” van onze fossiele brandstoffen. Maar wetenschappers zijn het er over eens windenergie en zonne-energie (in NEDERLAND) niet de totale oplossing is. elektriciteit voorziet namelijk maar in een (klein) deel van de totale energiebehoefte.

Om windenergie voor Nederland in perspectief te zetten, kunt u op deze link klikken: https://www.youtube.com/watch?v=-4qXeOe_35c&feature=youtu.be

En hoeveel (fossiele) brandstof gaan we besparen? https://www.youtube.com/watch?v=tDmGoLikUtM

5 miljard schade door windmolens (NOS JOURNAAL); https://www.youtube.com/watch?v=cawjhEt4bdw