Bericht aan de gemeenteraad van Apeldoorn; misschien wel de laatste van de Wijkraad Zuidoost

Beste Raadsleden,

Op 10 december 2020 stemt u over het “Plan Willems”, wat toekomst bepalend zal zijn voor de burgerparticipatie op buurtniveau binnen de gemeente Apeldoorn.

Als de plannen doorgaan zal de gemeente afscheid nemen van ongeveer 100 vrijwilligers binnen de wijk Zuidoost, verdeeld over de zeven buurtraden en het bestuur van de Wijkraad, die zich structureel hebben ingespannen en nog steeds inspannen voor hun leefomgeving.

Dat zijn vrijwilligers die het niet altijd met de Raad eens zijn en dat is maar goed ook. Als alle neuzen altijd dezelfde kant op staan, dan kijkt niemand elkaar meer aan.

Wij moeten elkaar aankijken en elkaar altijd op elkaars gedrag kunnen aanspreken.

Volgens de plannen van Willems is dat alleen maar ongemakkelijk en vervelend en helpt dat niet mee om onze gemeente mooier, beter en leefbaar te maken en te houden.

Wij, Wijkraad Zuidoost en de andere 23 Dorps- en Wijkraden van de gemeente Apeldoorn denken daar anders over, maar volgens Willems zien wij het met zijn allen verkeerd.

De Wijkraad Zuidoost heeft met het concept “participatie” ook pas 43 jaar ervaring, om nog maar te zwijgen van de ervaring van de Dorpen en andere Wijken van Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn gaat straks wellicht, in één (hamer)klap, binnen alle dorpen en wijken, 500 of misschien nog wel meer vrijwilligers kwijt raken.

Maar volgens Willems komen daar eenvoudig nieuwe vrijwilligers voor terug.

Merry Christmas to all and to all a Good Night!!

Ho, Ho, Ho………

https://www.vrijwilligerswerk.nl/mensenmakennederland/overmensenmakennederland/info+maatschappelijke+oproep/default.aspx