Onderhoud kruispunten Gildenlaan/Laan van Erica en Laan van Kuipershof/Kanaal Zuid

Vanaf begin september tot eind november worden deze kruispunten onder handen genomen.

We ontvingen het volgende bericht hierover van de gemeente:

brief wegonderhoud

Zie ook: http://www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden