Maximumsnelheid op A1 en A50 gaat naar 120 km

De minister van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer:

‘Snelheidsverlaging op vier snelwegtrajecten op de Veluwe
Door de uitspraken van de Raad van State van 29 mei jl. kan het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) niet meer worden gebruikt voor de onderbouwing van
activiteiten die tot stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
leiden. Hierdoor is het noodzakelijk om op de trajecten waartegen beroep is
ingesteld én het benodigde verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging nog niet
onherroepelijk is, de snelheid te verlagen naar 120 km per uur. Het betreft de
volgende vier trajecten:
1) A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen (33 km);
2) A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en de aansluiting Strand Horst (5
km);
3) A28 tussen de aansluiting Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek (39 km);
4) A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting Epe (17 km).
Het verkeersbesluit is op 2 september gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de
voorbereiding heeft Rijkswaterstaat enige tijd nodig. Ik streef ernaar om de
benodigde aanpassingen van de bebording uiterlijk 1 oktober te effectueren.’

Zie ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/snelheid-op-a1-a28-en-a50-weer-terug-naar-120-kilometer-per-uur~af168adb/