Kennisgeving

Wij ontvingen het trieste bericht dat op vrijdag 19 februari j.l. onze voormalig voorzitter van de wijkraad, Joop Balk,  is overleden.

Joop is na 40 dienstjaren bij de gemeente Apeldoorn, de laatste jaren als beleidsambtenaar en hoofd Dienst Wonen, op 57 jarige leeftijd met pensioen gegaan en hij heeft zich vervolgens van 2005 tot 2015 als voorzitter van de wijkraad ingezet voor de leefbaarheid en het welzijn van de wijk Zuidoost (De Maten en Groot Zonnehoeve).

Joop is 74 jaar geworden.

Wij wensen zijn familie en nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.