Informatieavond snippergroen voor de Donken en de Velden

De bijeenkomst is op 18 juni aanstaande in de grote zaal van “De Stolp” aan Violierenplein 101 in Apeldoorn. De inloop is vanaf 19.15 uur, de bijeenkomst start om 19.30 uur en eindigt omstreeks 21.00 uur.

Waar gaat het over?

Op veel plekken binnen de gemeente Apeldoorn gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond. In sommige gevallen zijn afspraken gemaakt over dit gebruik. In andere gevallen is dit gebruik van gemeentegrond nog niet geregeld. Soms zijn bewoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij aankoop van de woning.

Met het project Snippergroen wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond regelen. Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen. De gemeente heeft het grondgebruik in kaart gebracht en benadert de bewoners die het betreft. Per wijk bekijken we de situatie en de mogelijkheden. In 2017 zijn wij gestart in Matenhoeve. Nu gaan we verder in Matendonk, Matenveld en Kupersveld.
De betrokken bewoners krijgen de volgende brief: snippergroen brief.

Zie ook: snippergroen algemeen    en snippergroen verjaring