Hornbach mag gaan bouwen

 

Hornbach kan gaan bouwen bij Omnisport in Apeldoorn. Dat heeft de Raad van State bepaald. Concurrerende bouwmarkten als Praxis, Gamma, Karwei vochten de komst van de Duitse bouwmarktgigant Hornbach naar Apeldoorn tevergeefs aan. Ook verzet van bestaande winkels op de Voorwaarts tegen de verkeersafwikkeling is vruchteloos.

Over de verkeersveiligheid oordeelt de Raad van State:
[10.4.]   In het deskundigenbericht van 7 juni 2019 is vermeld dat de mate van verkeersveiligheid in het bijzonder afhankelijk is van zicht en snelheid. In het nieuwe ontwerp voor de uitrit van het toekomstige parkeerterrein van de Hornbach, moet verkeer op korte afstand van een bocht de rijstrook oprijden. Het zicht op het aankomende verkeer op De Voorwaarts wordt door de ligging van de bocht bemoeilijkt aangezien het verkeer van linksachter aan komt rijden. De bocht zal echter ook een snelheidsverminderend effect hebben, hetgeen de verkeersveiligheid vergroot. De verkeerssituatie zal daarmee niet perse onveilig worden. Over de veiligheid voor fietsverkeer ten opzichte van vrachtverkeer op de 
Laan van Erica vermeldt het deskundigenbericht dat het vrachtverkeer ter plaatse alleen rechtsaf zal mogen slaan. Aangezien het vrachtverkeer voorrang moet verlenen aan het fietsverkeer, zal de snelheid van het vrachtverkeer laag zijn. Indien de ontsluitingsweg zodanig wordt aangelegd dat het zicht van het vrachtverkeer op de doorgaande fietsroute niet beperkt is, zal ter plaatse geen onveilige verkeerssituatie hoeven te ontstaan. De veiligheid voor het fietsverkeer kan bovendien verbeterd worden door het plaatsen van bebording. Intratuin Apeldoorn en andere hebben deze conclusie van de Stab [Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening] niet gemotiveerd bestreden. De Afdeling [=Raad van State] ziet daarom geen grond voor het oordeel dat de raad het plan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet had mogen vaststellen.

Zie ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/hornbach-mag-bouwen-in-apeldoorn-maar-transferium-nodig-voor-omnisport~aef80ee8/ en

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2019:914&showbutton=true&keyword=laan+van+erica+50