Hoogspanningslijnen in de Maten

Update juni 2020
De gemeente deelt het volgende mee:

Eind vorig jaar is het haalbaarheidsonderzoek van TenneT opgeleverd voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels in de Maten.
Er zijn twee voorkeurtracés uitgekomen: één enkel in de Maten (voorkeur TenneT) en één onder de woonwijk én het aangrenzende bedrijfsterrein (voorkeur gemeente).

Voor de realisatie hebben we onvoldoende budget. Voordat we het project kunnen starten, moet eerst het tekort worden gefinancierd. Daarvoor heeft de gemeente geen eigen middelen beschikbaar. De gemeente wil nu met de provincie  in gesprek over mogelijkheden om het tekort gefinancierd te krijgen. Voor dat gesprek worden verschillende sporen bewandeld.

We kunnen daar op dit moment geen verwachtingen en een tijdspad bij benoemen.  Hopelijk is er voor de zomer meer duidelijkheid.