Hoogspanningsleidingen DEFINITIEF onder de grond

Gisteren, dinsdag 25 mei 2021, werd op de ingelaste ALV door wethouder Cziesso meegedeeld, dat het benodigde geld om de hoogspanningsleidingen in De Maten onder de grond te brengen bij elkaar is gebracht.

Een verzoek van het College om de benodigde extra € 2 miljoen te reserveren is door de raad goed gekeurd.

Dit betekent dat vanaf 2024 werkzaamheden kunnen starten om de hoogspanningsleidingen onder de grond te brengen. De exacte planning is nog niet bekend. Dit zal worden gedeeld via deze website zodra de Wijkraad die heeft ontvangen.

Hiermee komt de strijd die sommige bewoners samen met de Wijkraad al 30 jaar voeren eindelijk ten einde.