Hoe staat het met verlaging maximumsnelheid op A1/A50 naar 100 km?

 


Geluidsoverlast van de snelwegen langs onze wijk is al jarenlang een punt van zorg van de wijkraad; regelmatig dringt de wijkraad er bij de gemeente op aan om hier actie op te nemen.
De gemeenteraad van Apeldoorn besloot in maart van dit jaar dat de gemeente in Den Haag zou moeten gaan pleiten voor een  verlaging van de maximumsnelheid op de snelwegen bij Apeldoorn naar 100 km/uur.

Deze kwestie is nu weer actueel nu de maximumsnelheid op deze trajecten – vanwege de stikstofproblematiek – op 1 oktober verlaagd wordt van 130 naar 120 km/uur.
Het CDA wil daarom weten wat er sinds maart daadwerkelijk door de gemeente is gedaan om de maximumsnelheid terug te brengen naar 100 km/uur.
Zie: https://www.destentor.nl/apeldoorn/cda-apeldoorn-limiet-op-a1-en-a50-moet-snel-naar-100-per-uur~a2439ac7/