Haalbaarheidstudie duurzame geluidsafscherming A1 en A50

De gemeente Apeldoorn verkent de haalbaarheid van bovenwettelijke en duurzame geluidafscherming in combinatie met zonnepanelen langs de rijkswegen A1 en A50. Op dit moment zijn er op meerdere plekken geluidsschermen en geluidswallen gelegen langs de rijkswegen. Daarnaast zijn er nieuwe schermen gepland in verband met de verbreding van de A1 en in verband met het meerjarenprogramma geluid weg (MJPG-weg).

Zie:Haalbaarheidsstudie geluid en zon – concept v21-11-2019