Enquête duurzame energie

Graag attenderen we u op de bewoners-enquete ‘duurzame energie in de Cleantech Regio’ die van 4 t/m 16 november gehouden wordt in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

We nodigen u van harte uit om aan deze enquête deel te nemen!
De enquete start u op www.moventem.nl/apeldoorn

 

Waarom deze enquête?

De bewoners-enquete levert inzichten op die gebruikt zullen worden bij het opstellen van de Regionale Energie strategie (RES) voor de Cleantech Regio. De gemeente Apeldoorn werkt hieraan, samen met Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen en de provincie, waterschappen en netbeheerder Liander.

De RES is een plan dat ons helpt om keuzes te maken bij de overgang naar schone energie en warmte in de regio. Meer hierover leest u op www.apeldoorn.nl/res

 

Wat houdt de enquête in?

In de enquête kunt u uw mening geven over de opwek van wind- en zonne-energie in uw eigen (woon)omgeving. U kunt reageren op stellingen als

“Locaties voor windmolens moeten zoveel mogelijk langs bestaande (snel) wegen en/of waterwegen komen.” Of “Opwekking van zonne-energie moet zoveel mogelijk plaats vinden waar de energie ook gebruikt wordt”. De resultaten leest u later terug op www.apeldoorn.nl/res en op www.cleantechregio.nl/res

 

Situatie in de gemeente Apeldoorn

Apeldoorn begint natuurlijk niet bij nul als het gaat om duurzame energie. Zoals u weet heeft de gemeente onlangs nog onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor windturbines in Apeldoorn (zie ook www.apeldoorn.nl/windenergie). Dit onderzoek en de voorkeur van de gemeenteraad voor windturbines aan de A1 worden nu ook meegenomen in de uitwerking van de RES. De RES kijkt daarbij over een langere termijn en verder dan de huidige wettelijke eisen en normen die nu gelden voor windmolens. Andersom zullen we resultaten van deze regionale enquete ook meewegen in de gemeentelijk verkenningen naar mogelijke locaties voor windenergie. Wat betreft zonne-energie is er een concept-afwegingskader voor zonnepark-initiatieven in de gemeente Apeldoorn. Meer daarover op www.apeldoorn.nl/zonneparken .