De zin en onzin van waterstof: een online debat (uitnodiging)

Via deze mail wil ik u informeren over de online themabijeenkomst over de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving.

 

Waterstof: zin en onzin

Waterstof: er wordt veel over gesproken. Volgens sommigen het ei van Columbus, volgens anderen een energiedrager met nog veel haken en ogen, zeker bij het gebruik in woonwijken. Is het wel of geen goede oplossing? Zijn er voorwaarden voor de inzet, of is het een utopie?

Op dinsdagavond 24 november organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met platform Energiek Apeldoorn een online debat over de toepassing van waterstof als energiedrager in de gebouwde omgeving. Fans en sceptici gaan met elkaar in gesprek en proberen de zin en onzin van elkaar te scheiden. De bijeenkomst is onderdeel van een serie themabijeenkomsten over Apeldoorn in de energietransitie.

 

Datum: dinsdag 24 november
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Locatie: online deelname via internet. Meld u direct aan

 

U kunt zich nu alvast aanmelden  

Vanwege de huidige situatie omtrent covid-19 wordt de bijeenkomst online gehouden. Via een computer of tablet kunt u makkelijk actief deelnemen en online ook uw vragen stellen of reageren op stellingen. U kunt zich alvast aanmelden via deze link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/waterstof.

 

Het programma
Om 19.45 uur opent onze onafhankelijke gespreksleider Anja Wormeester de avond. Na een korte introductie schuiven verschillende gasten aan, die elk een eigen mening hebben over de kansen en beperkingen van het gebruik van waterstof voor het verwarmen van gebouwen. Zij zullen zichzelf en hun ideeën eerst kort presenteren. Daarna gaan zij met elkaar en met u in gesprek. Er is genoeg ruimte om via de chat vragen te stellen aan de gasten. Ook vragen we u een aantal keer te reageren op stellingen. Om 21.00 uur sluiten we af en hopen we de zin en onzin van waterstof van elkaar te kunnen scheiden.

De gasten

  • Thijs ten Brinck: duurzaamheidsadviseur bij We-Boost Transitions en oprichter van WattisDuurzaam.nl

Thijs is een aanjager van duurzame groei en circulariteit. Actief in de energiesector, infra en mobiliteit. Kritisch volger en initiator van het waterstofdebat.

 

  • Marco Bijkerk: Freelance business developer energieproducten bij Bynex en schrijver van ‘Help, de energietransitie’

Marco is betrokken bij diverse pilots met waterstofketels. Hij heeft uitgesproken ideeën over de energietransitie en ziet waterstof als noodzaak in de woningverduurzaming.

  • Sjoerd Delnooz, unit manager Piping Systems & Materials bij KIWA

Sjoerd ziet veel potentie in waterstof en werkt aan het wegnemen van belemmeringen voor het toepassen van waterstof om zo de energietransitie te verbeteren en versnellen.

  • Lianda Sjerps, manager bij RcPanels en programmamanager Strategisch Wijkoverleg bij Stroomversnelling

Lianda heeft brede en langjarige ervaring met innovatie en strategische advisering over energietransitie in de gebouwde omgeving en volgt de ontwikkelingen met een kritische blik.

 

P.S. Meer bijeenkomsten over de energietransitie

De bijeenkomt op 24 november is onderdeel van een serie bijeenkomsten over de energietransitie in Apeldoorn. Het doel van deze serie is om kennis, uitwisseling en debat op het thema energie te versterken. Andere thema’s die in de serie aan bod (ge)komen zijn: energie besparen met nieuwe technologie (16 juli), regionale energiestrategie

(2 september) en aardgasvrij (januari 2021). Ik nodig u ook van harte uit om deze bijeenkomsten terug te kijken of hier aan deel te nemen. Meer informatie vindt u op www.energiekapeldoorn.nl/energietransitie