De Adelaar wil verhuizen naar Kanaalpark

De meest vervuilde plek van Apeldoorn is in beeld als wegparcours voor wielerclub De Adelaar. De gemeente onderzoekt samen met de vereniging of verhuizing vanuit het Orderbos naar het Kanaalpark haalbaar is. Dat is de voormalige vuilstort waar in het verleden 427.820 ton deels chemisch afval werd gedumpt.

Geen zorg
Volgens gemeentelijk beleidsadviseur sport Huub Geelen is het plan vanwege de stortplaats voorgelegd aan de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. De stortplaats geeft op dit moment geen aanleiding tot zorgen, meldde OVIJ.
In 2013 heeft hengelsportvereniging TOG het Kanaalpark als vislocatie verlaten na berichtgeving over ernstige vervuiling.
Vanaf 1993 heeft de gemeente Apeldoorn verschillende onderzoeken laten verrichten naar de bodemgesteldheid van het Kanaalpark.
Gelet op de resultaten van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat de locatie verdacht is en dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Daarom wordt de gemeente Apeldoorn geadviseerd om het grondwater ter plaatse niet te gebruiken omdat dit mogelijk kan leiden tot risico’s voor de volksgezondheid en om een onderzoek te verrichten naar de herkomst van de verontreiniging met vinylchloride in het grondwater.
[Zie ook: https://apeldoorn.sp.nl/onderzoeken-conclusies-en-aanbevelingen ]

Buurtraad niet blij
Buurtraad De Velden is vanaf het begin aangehaakt bij de gesprekken, zegt voorzitter Gerrit van der Heide, maar is niet blij met het plan. ,,We snappen best dat de vuilnisbelt uitdagend is voor wielrenners, maar hebben grote bezwaren tegen een parcours zo vlak bij de bebouwingen. Bij evenementen zal het geluid over de woningen schallen. Ook krijgen we dan met parkeeroverlast te maken.’’ De buurtraad adviseert de gemeente dan ook een andere locatie te zoeken voor De Adelaar, zoals Beekbergsebroek.

Nul overlast
Buddy Wensink, projectleider bij De Adelaar, snapt de zorgen, maar stelt de parkeeroverlast tot nul te kunnen reduceren. De angst voor geluidsoverlast is ingegeven door ervaringen met snerpend geluid van races bij de Apeldoornse Modelbouw Auto Club, denkt hij. Het zwaartepunt van de wieleractiviteiten komt aan de kant van het kanaal, zegt Wensink, waardoor er weinig geluidsoverlast zal zijn.

Zie ook: https://www.destentor.nl/apeldoorn/de-adelaar-wil-wielerparcours-op-vuilstort-kanaalpark-apeldoorn~a8268a7a/