Buurtraad De Donken Stopt

Het bestuur en de Leden van Buurtraad De Donken hebben besloten de activiteiten als Buurtraad te Beëindigen.

Dit betekent dat er vanaf 1 september 2020 geen buurtraad meer is in De Donken, tenzij….

Tenzij er zich vrijwilligers aanmelden die bereid zijn om onder de vlag van Wijkraad Zuidoost de Buurtraad De Donken nieuw leven in te blazen. Het bestuur van Buurtraad De Donken heeft aangegeven bereid te zijn nieuwe vrijwilliger wegwijs te maken.

Een buurtraad heeft tenminste een Voorzitter, Penningmeester en Secretaris nodig om te kunnen functioneren. Eventueel is het in overleg met het bestuur van de Wijkraad mogelijk om een deel van de taken door de Wijkraad te laten uitvoeren/waarnemen.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@wijkraadzuidoost.nl