Bestemmingsplan Ketelbouwershoek 47

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Ketelboetershoek 47 vastgesteld.

Het bestemmingsplan is vanaf 21 oktober 2021 in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via de website https://www.apeldoorn.nl/Ter-inzage-Bestemmingsplannen.html of via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0200.bp1415-vas1.

Mocht u toch een plan op papier willen ontvangen dan kunt u dit verzoek mailen naar otoa@apeldoorn.nl.

Vanaf 21 oktober 2021 ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan tegen het bestemmingsplan beroep ingesteld worden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen, de heer S. Vosselman, tel. (055) 580 5491.