Stand van zaken over de rol van de Wijkraad na 2020

Op 17 december lazen we in De Stentor een bericht dat de Dorps- en Wijkraden van de gemeente Apeldoorn opgelucht zijn (https://www.destentor.nl/apeldoorn/opluchting-bij-dorps-en-wijkraden-in-apeldoorn~ad4261d1/).

Wij hebben geconstateerd dat de raad nog een serieus amendement (Amendement_samen_aan_de_slag) heeft ingediend, waarin de plannen van de wethouder om de wijkraad buitenspel te zetten,worden afgezwakt. Dat doet niets af aan het feit dat de verordening nog steeds is ingetrokken.

Het amendement moet nog verwerkt worden in de subsidieregeling, dus we zullen nog even moeten afwachten hoe het er straks precies in komt te staan. Het goede nieuws is, dat de raad van mening is, dat in de subsidieregeling moet komen de staan dat de wijkraad nog steeds als vanzelf sprekende gesprekspartner wordt gezien en dat we ook nog steeds kunnen optreden als belangenbehartiger van de hele wijk.

Omdat er geen verordening meer is waarin de positie van de wijkraad is vast gelegd, roept dit vragen op. In de verordening was de wijkraad formeel gepositioneerd als vertegenwoordiger van de (hele) wijk. Zonder die verordening wordt het voor de wijkraad lastiger en zitten er ook potentieel meer risico’s aan ons werk. Het kan dus zo zijn dat wij eigenlijk alleen nog namens onze leden kunnen spreken, omdat anders ons aansprakelijkheidsrisico te groot wordt; de wijkraad wordt niet meer beschermd door de verordening. Het lidmaatschap van de wijkraad wordt daarmee nog veel belangrijker. Hoe groter de vereniging, hoe krachtiger de stem

Het college wil nog voor de feestdagen het amendement verwerken in de subsidieregeling. Waarschijnlijk is de subsidieregeling halverwege januari 2021 definitief.

Voor de helderheid: de subsidieregeling gaat beschrijven voor welke doelen participanten subsidie kunnen aanvragen. Er is geen duidelijkheid over de objectieve/subjectieve toewijzings-, of afwijzingsgronden. Bezwaarmogelijkheden zijn er vooralsnog ook niet.

Het ziet er naar uit dat, als de wijkraad besluit om door te gaan, de wijkraad in het nieuwe model de rol van belangenvertegenwoordiger op zich neemt en verzoeken voor bankjes, speeltoestel en overige initiatieven door verwijst naar het initiatievenfonds.

Of en wanneer er een nieuwe verordening komt, waarin de status van participanten wordt vastgelegd, is onduidelijk. De raad wil de nieuwe verordening ophangen aan de omgevingswet. Die wet is voorzien voor 2021/2022, maar is al verschillende keren uitgesteld. https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Op het eerste gezicht lijkt er dus hoop te zijn dat we door kunnen met ons werk. Echter, zolang de nieuwe subsidieregeling nog niet definitief op papier staat, moeten we nog even een slag om de arm houden.  Het intrekken van de verordening is hoe dan ook een zeer groot gemis.

Zodra er meer nieuws is laten we dat via de Website, Facebook en e-mail weten.