Werkzaamheden in de Eglantier

Het Violierenplein en het parkeerterrein voor De Stolp wordt heringericht en voorzien van nieuwe
bestrating. Ook komen er planten en bomen en komt er meer groen op het plein. Voor de terugkeer van de markt
worden voorzieningen getroffen zoals de aanleg van stroompunten.

Zie de brief die de gemeente naar omwonenden stuurt: Start woonrijp maken Violierenplein

Zie ook de volgende tekening: Eglantier-plan