Kruispunt Laan van Kuipershof / Kanaal Zuid

In opdracht van Gemeente Apeldoorn voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan het kruispunt Laan van Kuipershof met Kanaal Zuid in Apeldoorn (zie rode markering in het kaartje op de tweede pagina van brief laan van kuipershof). De bestaande verharding wordt opgebroken, de weg wordt opnieuw ingericht en weer voorzien van verhardingen.

WANNEER GEBEURT HET?
Vanaf maandag 25 november 2019 begint Dostal met de werkzaamheden. Volgens de planning is het werk eind week 51-2019 gereed, dat is vóór de Kerstdagen. Als de weersomstandigheden niet geschikt zijn voor het aanbrengen van de toplaag van het asfalt, dan wordt dit uitgevoerd in het voorjaar van 2020.

UW BEREIKBAARHEID
Vanaf maandag 25 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019 wordt er gewerkt aan de Laan van Kuipershof. Het kruispunt met Kanaal Zuid is afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
Woningen en bedrijven blijven steeds per auto bereikbaar, al moet u daarvoor waarschijnlijk wel omrijden. Fietsers en voetgangers worden aan de Noordzijde om het werkvak heen geleid.

UW VEILIGHEID
Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor uw eigen veiligheid.

AFVALINZAMELING
Uw huisafval wordt volgens de normale planning op de gebruikelijke locatie ingezameld.
Inzamelaars van bedrijfsafval zullen wellicht hun aanrijdroute moeten aanpassen. Wij adviseren u deze brief door te sturen naar uw inzamelaar ter informatie.

CONTACT MET DOSTAL
De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden. De uitvoerder van het werk is Henk de Bruin. Voor vragen kunt u hem bereiken op telefoon: 06 – 10 04 89 15 of per e-mail: h.debruin@dostal.nl