Veldhistorie

Waar komt je veld vandaan?

Hallo allemaal. Eerst wil ik me even voorstellen. Ik ben Gerrit uit den Bogaard en woon aan het Poortersveld. Ik ben uw nieuwe webmaster die het sitegedeelte van de velden beheert.

In onze wijk vinden we veel straten met een naam die is ontleend aan oude beroepen of begrippen.

In de komende maanden wil ik per maand er een straat uit lichten en de herkomst van de straatnaam bekijken.

Uiteraard begin ik dan met de straatnamen in de velden en deze eerste editie gaat over mijn eigen straat, het Poortersveld.

Mocht u vanuit uw historisch besef aanvullingen hebben dat houd ik me aanbevolen want ik maak een verhaal maar dat is vaak verre van compleet. Dus uw inbreng is meer dan welkom.

Voor nu is het dus het “Poortersveld”.

Herkomst
Het begrip Poorters is afkomstig van ‘Portus’ de Latijnse benaming van de bewoners van een handelsnederzetting in de nabijheid van een ‘Burgus’ (burcht), een stad, waar burgers woonden. In latere tijd werden ‘Portus’ => Poorters na voldaan te hebben aan een aantal plichten.

Middeleeuwen
Poorters waren burgers die in de middeleeuwen via een registratie bij de magister van de stad als inwoners werden beschouwd. Zij hadden het recht verworven om zich burger van die stad te mogen noemen. De registratie kostte geld en om Poorter te worden moest je dan ook niet onbemiddeld zijn (handelaar ..ambachtsman).
Als stadsbewoner werd je als volwaardig burger beschouwd als je belasting betaalde. Je genoot dan de rechten die de stad bood . Je was een gerespecteerd persoon.
Om Poorter te worden moest je niet alleen een flink bedrag  betalen, maar ook een eed afleggen waarin je bevestigde dat je trouw zou zijn aan de stad. De tegenprestatie was dat je een geziene burger van de stad werd  en van de bescherming van de stadsmuren gebruik mocht maken. Op een gegeven moment werd Poorter de benaming van burgers van een stad.

De regels die een stad stelde om Poorters toe te laten waren divers. Soms financieel maar ook wel religieus. Zo mochten joden tot 1794 geen Poorters worden (begin van de Bataafse republiek)

Ten tijde van het bewind van Lodewijk Napoleon verdween het begrip Poorters uit de Nederlandse cultuur.

Om er even een persoonlijke noot aan toe te voegen. Voel me volop burger van Apeldoorn ondanks het feit dat we nooit een stad zijn geweest en geen stadsmuren hebben waarachter ik me veilig kan verschuilen in het Poortersveld.