Velden – Impressie

U bevindt zich op de pagina van de Buurtraad de Velden. De buurt waarvan alle straatnamen eindigen op ‘veld’, omvat het gebied dat ligt tussen Laan van Kuipershof, Heemradenlaan en Landddrostlaan. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door het industriegebied dat langs Kanaal Zuid ligt. De buurt maakt onderdeel uit van de wijk De Maten en bestaat voornamelijk uit woningen. Centraal gelegen in de buurt ligt aan het Musketiersveld een klein winkelcentrum. U vindt daar en in de directe omgeving een huisartsenpraktijk, een supermarkt, een snackbar en een tweetal kapsalons. Verder is er een aantal scholen in de buurt. Als u vanaf de afrit Apeldoorn Zuid via de Landdrostlaan de wijk binnenkomt, passeert u aan de rechterkant de sportvelden. Kort daarna komt u bij een rotonde. Deze rotonde is mede door de inspanningen van de Buurtraad de Velden verfraaid. Als de natuur haar best doet, is vrijwel het gehele jaar een plantensoort in bloei. De Buurtraad vindt het belangrijk dat de Velden een groene uitstraling heeft. Als u door de buurt loopt, zult u zien dat op een aantal plaatsen grote bloembakken staan. Verder ziet u dat de buurt op verschillende plaatsen ruimte biedt aan de kinderen om veilig te spelen. De Buurtraad streeft er dan ook naar door middel van het plaatsen van bloembakken en speeltoestellen het open en kindvriendelijke karakter in stand te houden en zo mogelijk nog te vergroten. Daarnaast hebben allerlei ontwikkelingen op het gebied van milieu, infrastructuur, enzovoorts de aandacht van de Buurtraad de Velden. Ook heeft de Buurtraad veel aandacht voor vervuiling van het straatbeeld. Eventuele onregelmatigheden zoals grofvuil dat ergens gedumpt is, wordt bij de betreffende instantie gemeld. Want verloedering van de buurt is toch het laatste wat u en wij willen. Om alle doelstellingen te kunnen verwezenlijken, wordt nauw contact onderhouden met gemeentelijke en maatschappelijke instanties alsmede wooncorporaties. Op deze pagina krijgt u in de slideshow een impressie van de buurt.