Taxistandplaats voor de Passerel op Schoutenveld

Aan het Schoutenveld ligt een dagcentrum/dagverblijf waarvan de bezoekers vaak met de taxi worden
gebracht en opgehaald. Het is daarom gewenst om een parkeervoorziening voor kort parkeren voor deze
taxi’s aan te leggen. Deze parkeervoorziening is bedoeld voor het laten in- en uitstappen van personen en
wordt aangelegd op een perceel dat in eigendom is van Stichting De Passerel.

Voor het deel  van het Schoutenveld tussen de Heemradenlaan en  het Rakkersveld geldt een parkeerverbodszone. De
weg wordt versmald en aan één kant van de weg zijn parkeervakken aangelegd. Een voertuig dat buiten
de parkeervakken wordt geparkeerd, blokkeert het overige verkeer. Het is dus niet noodzakelijk om de
parkeerverbodszone te handhaven.

Zie ook: Taxistandplaats