Notulen Buurtraad Velden d.d. 24-09-2018

Notulen vergadering Buurtraad De Velden
Datum: 24 september 2018
19.30 uur in de Marke

1. Opening / presentie

  • De voorzitter heet iedereen welkom.
  • Aanwezig: Jenny v.d. Belt (DB), Inge Fortgens (DB), Gerrit v.d. Heide (DB, voorzitter), Francis
    v.d. Heide, Rik Huisken (DB), Henk Kuenen, Ciska Otten (DB, verslag), Hidde Posthuma (DB),
    Renske van Silfhout, Ton Smit, Dirk Strijk (wijkbeheerder), Jane Toorop, Tonny Veneman,
    Joop Vos, Geertje Vos
  • Afwezig met kennisgeving: Hermien Marsman (Stimenz)

2. Vergadering d.d. 11-06-2018

De notulen in pdf formaat vindt u hierĀ Notulen De Velden 180924