Bomenkap aan het Schoutenveld en het Rakkersveld

De firma Bouwmeester  gaat Рin opdracht van de gemeente Рin verband met het revitalisatieproject
bomen kappen aan het Schoutenveld en het Rakkersveld.
Waar mogelijk, worden nieuwe bomen aangeplant.

Zie IMG_20210201_0001
e
n IMG_20210201_0001 (2)