Openbaar Groen

Het bomenbeleid voor onze wijk wordt in het volgende document besproken:

Bomenbeleid in Apeldoorn-de maten

Apeldoorn is verkozen tot Europees bomenstad van 2018.

Over het groene karakter en het groenbeleid zegt de gemeente:

Apeldoorn is een groene gemeente. Dat is een bewuste keuze en daar zijn we als gemeente trots op. Het past bij onze ambitie om een comfortabele gezinsstad te zijn. Het betekent dat inwoners veel plezier kunnen beleven aan het openbaar groen. De gemeente gaat daarom terughoudend om met verzoeken tot snoeien van bomen of terugdringen van openbaar groen.
Het is in de volgende gevallen dan ook niet zinvol om een melding te doen over overlast die u heeft van openbaar groen:

  • als u overlast heeft van vruchtdracht
  • als u overlast ervaart door nestelende vogels (en vogelpoep)
  • als u overlast ervaart door de schaduw van bomen in uw tuin of op uw zonnepanelen
  • als u overlast ervaart van insecten.

In alle overige gevallen streven we ernaar uw melding binnen drie werkdagen af te handelen. Dit geldt onder andere voor gevaarlijke situaties (bijv. door zieke bomen), of als u eikenprocessierupsen signaleert, maar ook bij andere meldingen over bomen of onkruid.

Doe een melding over overlast door groen

Kapvergunning
Zie: https://www.apeldoorn.nl/ter/omgevingsvergunning-kappen

Bladcampagne

Vanaf half november gaat de gemeente ook weer op pad om de overlast van bladeren te beperken. Dit doen ze elke week op andere plekken binnen de gemeente. Op de pagina Bladafval kunt u zien wanneer er in uw buurt wordt geveegd.

Bladafval wordt buiten de vaste routes zoals die op de website zijn aangegeven normaal gesproken niet opgeruimd. Als u toch veel overlast ervaart dan kunt u een melding doen.

Als de overlast veroorzaakt wordt door blad van gemeentelijk groen dan wordt dit vaak alsnog weggehaald in de reguliere rondes van de gemeentelijke groenvoorziening.
Dit betekent dat het blad binnen 3-4 weken wordt weggehaald.

Bladafval of maaisel

Soms gebeurt het dat bladafval op een stoep, fiets- of wandelpad of weg(gedeelte) voor gladheid zorgt. Dat horen we graag zo snel mogelijk van u zodat we ook zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.

Bladkorven

Uw bladafval kunt u vanaf oktober ook weer weg brengen naar de bladkorven. De gemeente plaatst deze op de verschillende locaties in heel Apeldoorn en de dorpen. Op de interactieve kaart kunt u zien waar de bladkorven staan.

Het is helaas niet mogelijk om bladkorven aan te vragen.