Maatschappelijk

 

WMO

We horen allemaal weleens die afkorting. Maar waar staat WMO voor? En wat is geregeld in die WMO?

WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. En in die wet is geregeld hoe sinds 2015 de ondersteuning is geregeld voor mensen die zelfstandig wonen en een beperking of psychisch probleem hebben.

U vraagt zich af of een artikeltje over de WMO wel past op de website van de Buurtraad. Het antwoord is hiervoor feitelijk al gegeven. Het gaat immers om mensen die zelfstandig wonen. Dat kunnen dus mensen zijn in deze buurt, uw straat of zelfs uw directe buren. Maar ook als u nu niets met de WMO te doen heeft, kunt u door onvoorziene omstandigheden in een situatie geraken waarop u mogelijk wel een beroep moet doen op de WMO. Daarom is het goed om ook op deze website een aanwijzing te vinden over hetgeen mogelijk is.

De WMO heeft tot doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dat betekent dat soms een rolstoel of hoog-laagbed nodig is. In andere gevallen is een aanpassing aan de woning nodig om toch veilig te kunnen blijven wonen. Het voert te ver alle mogelijkheden die de WMO biedt, hier te behandelen. Als u de volgende website aanklikt, komt u in de “Regelhulp, wegwijzer naar zorg en ondersteuning”. Verder vindt u veel informatie op de website van de Gemeente Apeldoorn.

Buurtbemiddeling

We kennen allemaal wel het programma “de rijdende rechter”. Als u problemen heeft met uw buren of er zijn ergernissen in uw woonomgeving, wat doet u dan? Uiteraard probeert u zelf tot een oplossing te komen. Maar helaas lukt dat niet altijd. Moet u dan de rijdende rechter inschakelen? Misschien, maar er is een alternatief.

Bureau Buurtbemiddeling Apeldoorn is een initiatief van de gemeente Apeldoorn, gezamenlijke wooncorporaties, de politie en Stimenz. Dit bureau heeft bemiddelaars die u ondersteunen bij het oplossen van het conflict. Anders dan bij de rijdende rechter die oplossingen oplegt, moet u er met de tegenpartij zelf uitkomen. Daarbij geholpen door de bemiddelaar. De bemiddelaar heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht.

Wilt u meer weten over buurtbemiddeling, kijkt u dan op de website “http://buurtbemiddeling.nu”.

Ook is Stimenz actief op talloze andere maatschappelijke terreinen. Wilt u daarover meer weten, ga dan eens naar hun website http://stimenz.nl