Lastige ganzen in de Horsten krijgen nieuwe woonplek

De gemeente heeft hierover de volgende brief geschreven aan de bewoners van de Schrijnwerkershorst (201 t/m 242 en 401 t/m 441):

U ontvangt deze brief omdat wij u willen informeren over maatregelen die we gaan treffen om de ganzenoverlast in uw woonomgeving tegen te gaan. In de wijk de Matenhorst zitten al een paar jaar zo’n 25 boerenganzen die veel overlast veroorzaken. In september 2019 bent u door ons geïnformeerd over het beheer van deze ganzen en de voorgenomen evaluatie.

In deze brief kunt u lezen wat de uitkomst van de evaluatie is en welke maatregelen de gemeente dit voorjaar gaat treffen om de overlast weg te nemen.

Evaluatie
Gedurende het afgelopen jaar hebben we minimaal eens per maand het aantal ganzen in uw buurt op verschillende tijdstippen geteld. Een groep van 25 ganzen zorgt bij de gazons en rond de vijvers in de Schrijnwerkerhorst voor veel overlast: vervuiling van de paden en gazons, geluidsoverlast en gedrag dat veel bewoners als bedreigend ervaren. Ook zijn er confrontaties tussen ganzen en fietsers en wandelaars

De overlast die u meldt, herkennen we. Naast de geluidsoverlast en het gedrag van de ganzen, liggen paden en gazons vol met uitwerpselen en worden glad.

Het behandelen van eieren, zodat er geen jonge ganzen bijkomen, en onze oproep om de ganzen niet te voeren, hebben niet het gewenste resultaat. De ganzen hebben zich permanent gevestigd op deze plek en gaan niet vanzelf weg.

Kort samengevat vinden heel veel bewoners dat de ganzen veel overlast veroorzaken. Ook de omgeving is vervuild. Doordat de ganzen hier het hele jaar dag en nacht zitten, is dit een structureel probleem.

Vangen en herplaatsen van de ganzen
De gemeente Apeldoorn heeft gezocht naar een diervriendelijke oplossing voor het overlastprobleem. We gaan de ganzen vangen en herplaatsen op een ganzenboerderij.

Het bedrijf Hofganzen gaat in opdracht van de gemeente in mei of juni van dit jaar de hele groep wegvangen. De ganzen gaan naar een ganzenopvang in Drenthe. Zo mogelijk worden ze herplaatst via adoptie en anders blijven ze bij de opvang. Boerenganzen zijn erg gehecht aan elkaar, daarom wordt de hele groep gevangen naar Drenthe gebracht. Het overlastprobleem wordt zo opgelost en het is de meest diervriendelijke manier om de ganzen als groep bijeen te houden.

De werkzaamheden gebeuren na de broedperiode om de ganzen zo min mogelijk stress te bezorgen. Mochten er ganzen zijn die een nest hebben gemaakt, dan behandelen we de eieren met maisolie waardoor ze niet uitkomen en er geen nieuwe ganzen bijkomen. Daarbij proberen we alle nesten te vinden.

Voorbehoud vanwege Coronacrisis
Het tijdstip van wegvangen van de ganzen is onder voorbehoud van de Coronacrisis en de daaruit voorvloeiende voorschriften. Op dit moment verwachten we geen beperkingen. Het bedrijf dat de ganzen komt vangen houdt daarbij afstand van bewoners en elkaar en werkt strikt hygiënisch. De voorschriften rond Corona kunnen echter elk moment wijzigen. Het kan zijn dat de ganzen daarom misschien pas in het najaar kunnen worden gevangen. U ontvangt hierover geen nader bericht.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het ganzenbeheer of heeft u vragen, neem dan contact op met Petra Bennink via p.bennink@apeldoorn.nl of bel 14 055. Heeft u een klacht of melding die gelijk om actie vraagt, neem dan contact op met de buitenlijn via www.apeldoorn.nl/buitenlijn.