Jaarverslag 2018

 

JAARVERSLAG 2018 BUURTRAAD DE HORSTEN/ HOEKEN

 

De Opstelling en mutaties.

Team: Jan Kalter (voorzitter), Ans Reukers (penningmeester)  Dieta Friggen,  Carola Joosten en Vladimir Lukic.

In 2018 hebben Hans Nacken, Yvonne Grutter en Antonio de Ruiter aangegeven te stoppen met de buurtraad.  Een behoorlijke tegenvaller dus. Gelukkig is hebben we Vladimir binnen gehengeld als nieuw lid uit de Houtsnijdershorst.

Tijdens een buurtbezoek (overlast bomen) kwamen we in contact met Vladimir. Hij vond het geweldig dat de buurtraad gewoon op bezoek kwam nadat hij en zijn medebewoners een klacht hadden ingediend via de website van de wijkraad. In september hebben we hem uitgenodigd voor een vergadering en hij heeft besloten erbij te blijven.

Hoofdactiviteiten 2018.

In de Hoeken is in november  vorig jaar een grote bijeenkomst gehouden voor het parkeren aldaar. De gemeente en politie hebben plannen voorgelegd om dit in de toekomst in betere banen te leiden. Het wordt namelijk steeds drukker op ons bedrijventerrein.  Zeer recent zijn er borden geplaatst voor parkeerverboden op de doorgaande weg en dat is een flinke verbetering en nu kan er gehandhaafd worden door de politie.

Dit jaar zijn we in het begin van onze vergaderingen regelmatig naar buiten gegaan om delen van onze buurt te screenen met het oog op de toekomstige revitaliseringsplannen. Over het algemeen zijn we best tevreden hoe e.e.a. er nu bij staat. Gezien de toekomstige plannen wil de Buurtraad graag de focus leggen op de doorgaande wegen Houtsnijdershorst/Schrijnwerkershorst en de Glazeniershorst. Bewoners klagen vaak over het te hard rijden. Daarnaast blijft parkeren aan deze doorgaande straten een chaos. Middels waarschuwingsbriefjes achter de ruitenwissers komen we in contact met bewoners . Geopperd is om op sommige plekken een parkeerverbod voor te stellen (bijvoorbeeld in bochten). Bij Houtsnijderhorst 501 t/m 504 is daar flink op gereageerd omdat deze bewoners de auto’s vaak aan de doorgaande weg parkeren. Ook mensen uit het hofje Houtsnijdershorst 400 serie parkeren hier regelmatig (bestelbusjes).

Ik heb een ronde gemaakt met verkeersdeskundige Martijn Bentum van de gemeente. Met hem ben ik de hele buurt rond geweest en laten zien hoe onduidelijk de regels zijn momenteel. In feite zijn er helemaal geen regels. In sommige hofjes staat een bord met woonerf, in de meeste hofjes niet. Op een paar plaatsen zijn parkeervakken aangebracht en op 1 plek  zien we een gele streep in een bocht waar overigens gewoon geparkeerd wordt.

 

 

 

 

 

 

Diversen.

De ganzen blijven op de agenda staan want de groep is dit jaar wederom stevig gegroeid naar 27 stuks in totaal. We hebben inmiddels contact met de gemeente en andere instanties over de toekomst van de ganzen. We hebben een buurtonderzoek gedaan en daaruit bleek dat er toch flink overlast is. De groep zal moeten worden teruggebracht naar een acceptabel aantal is het streven en dat blijft het streven. Dit jaar zijn veel eieren geraapt anders was de populatie fors verder gegroeid. Er wordt bekeken om een deel van de groep te verplaatsen.

De contacten met Hermien Marsman van Stimenz,  Dirk Strijk , Corine Kapenga van de gemeente en wijkagent Anne Jan Zijlstra zijn prima. Regelmatig schuiven ze even aan bij de vergaderingen of is er op andere manieren contact.

 

2019

Voor de regio Glazeniershorst/Boekbindershorst zullen we op zoek gaan naar 1 of 2 leden erbij zodat de hele Horsten goed vertegenwoordigd zijn.

Ook in 2019 zullen we wederom de buurt in gaan tijdens vergaderingen .  We merken dat bewoners behoefte hebben aan contact of een klankbord. Bewoners weten vaak niet waar ze met hun problemen terecht kunnen.  Voor 2019 zal de Buurtraad de Horsten?Hoeken de bewoners nog meer centraal willen stellen.

In mei zal er een containerdag georganiseerd gaan worden. Voorheen deden we dit alleen voor de Gildenhove flat maar in 2019 zal dit voor de hele Horsten gelden. Flyers en spandoeken zijn reeds in bestelling.

In september staat de burendag centraal. Deze willen we op het park de Buitenhorst organiseren.

 

Jan Kalter

Voorzitter