Hoeven – Bestuur

U kunt contact opnemen met het bestuur van de buurtraad van de Hoeven via het volgende e-mailadres:
buurtraaddehoeven@gmail.com
of via: info@wijkraadzuidoost.nl

De buurtraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Doorgaans is dit elke eerste maandag van de maand, om 20:30 in wijkontmoetingscentrum De Stolp aan het Violierenplein 101 in Apeldoorn.

Als u een vergadering wilt bijwonen wordt u verzocht uzelf vooraf aan te melden.

De Buurtraad bestaat uit de volgende personen:

Alex van Luttikhuizen (Voorzitter) – Bakershoeve

Joop Hoekman (Penningmeester) – Notarishoeve

Henk Kuiper – Nachtwakershoeve

Aren Steenbergen – Klokkengietershoeve

Tido Cramer – Beeldhouwershoeve

Gerrit Boerman – Minstreelshoeve

Wilt u ook een vertegenwoordiger uit uw straat in de Buurtraad? Meld u dan aan als lid.