Nieuwe AED voor de Hoevenbuurt

Wederom zijn De Hoeven weer een beetje hart veiliger

De Buurtraad De Hoeven heeft een AED aangeschaft om de Hoevenbuurt zo goed mogelijk “hartveilig” te maken.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand een elektrische schok toe te dienen. Deze elektrische schok reset het hart door het heel even stil te leggen, met als doel om het hart weer in een normaal ritme te laten kloppen. Het toedienen van een elektrische schok is (in het geval van een hartstilstand) de enige manier om weer een normale hartslag op te wekken.

Deze AED is 24 uur 7 dagen in de week beschikbaar. Hij hangt in een kast aan de Klokkengietershoeve 23. Hij is voor iedereen die een reanimatie cursus gevolgd en zich heeft aangemeld bij hartslagnu.nl beschikbaar. De kast is voorzien van een pincode die bij een oproep doorgegeven wordt. Tevens zit er verwarming in om hem ook in de wintermaanden beschikbaar te hebben. Ook zit er uiteraard een alarm op om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Met deze AED zijn er nu dankzij de buurtraad 2 AED’s (extra) in de buurt. De 2e hangt aan de Bakershoeve.