Buurtpreventie

In de Maten is een aantal Whatsapp-groepen actief die in hun buurt verdachte situaties aan de leden van de groep en de politie doorgeven.
Een kaartje waarop deze groepen zijn vermeld en waarop ook contactgegevens staan, vind je op:   https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1SA_MLcfX5vOXbvyaiijT96YHlK4&ll=52.201653579509596%2C6.026044619873119&z=13

In de Brugwachterhoeve is vorig jaar een nieuwe WhatsApp-groep gestart.
Zij zoeken mensen uit de Hoevenhoek: Parlevinkers-, Sluiswachters-, Wantsnijderhoeve e.d. die belangstelling hebben om hun steentje bij te dragen aan een veilige buurt.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via wabpapdparlevinkershoeve@gmail.com